Sejarah Kelas 11

Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore

Sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore   Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang da...

Inyiak Talago 17 Okt, 2022

Perbandingan Konsep Kekuasaan di Kerajaan Hindu Buddha dan Islam

Perbandingan Konsep Kekuasaan di Kerajaan Hindu Buddha dan Islam   Pada zaman Purba sistem kepercayaan dari zaman Megalitikum yang berdasark...

Inyiak Talago 17 Okt, 2022

Perpaduan Tradisi Lokal, Hindu Buddha dan Islam di Berbagai Daerah

Perpaduan Tradisi Lokal, Hindu Buddha dan Islam di Berbagai Daerah   Sebelum datangnya pengaruh Hindu–Buddha dan Islam masuk ke Indonesia, m...

Inyiak Talago 16 Okt, 2022

Akulturasi Kebudayaan Indonesia dan Islam

Akulturasi Kebudayaan Indonesia dan Islam (Seni Bangunan, Sistem Kalender, dan Pemerintahan)   Agama Islam mudah diterima dan dapat berkemba...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022

Pengaruh Revolusi Prancis, Amerika, dan Rusia terhadap Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia

Pengaruh Revolusi Prancis terhadap Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Revolusi Prancis yang mempunyai semboyan liberte, egalite, d...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022

Sejarah Perlawanan Rakyat Kalimantan Selatan Terhadap Belanda (1859–1905)

Sejarah Perlawanan Rakyat Kalimantan Selatan Terhadap Belanda (1859–1905)  Di Kalimantan Selatan, Belanda telah lama melakukan campur tangan...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022

Peninggalan Sejarah Hindu dan Buddha di Indonesia (Pertama)

Peninggalan Sejarah Hindu dan Buddha di Indonesia - Masuknya kebudayaan India ke Indonesia telah membawa pengaruh terhadap perkembangan ke...

Inyiak Talago 2 Sep, 2022