PAI Kelas 10

Penjelasan Kandungan Surah Az-Zariyat Ayat 56

Penjelasan Kandungan Surah Az-Zariyat Ayat 56 - Setelah Allah SWT. menyatakan akan mengangkat khalifah di muka bumi dan mengajarkan tentan...

Inyiak Talago 2 Sep, 2022

Penjelasan Kandungan Surah An-Nahl Ayat 78

Kandungan Surah An-Nahl Ayat 78 menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah SWT. Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tan...

Inyiak Talago 30 Agu, 2022

Penjelasan Kandungan Surah Al-Mu’minun Ayat 12–14

Penjelasan Kandungan Surah Al-Mu’minun Ayat 12–14 - Pada Surah al-Baqarah [2] ayat 30 Allah  SWT . menyatakan kehendak Nya untuk menjadika...

Inyiak Talago 11 Agu, 2022

Penjelasan Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 30

Penjelasan Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 30 - Ayat ini menjadi kisah pembuka keberadaan dan eksistensi manusia di muka bumi ini. Di hada...

Inyiak Talago 6 Agu, 2022