Sejarah Kelas 10

Sejarah Peradaban Lembah Sungai Eufrat dan Tigris

Sejarah Peradaban Lembah Sungai Eufrat dan Tigris 1. Letak Geografis Peradaban Lembah Sungai Eufrat dan Tigris Sungai Eufrat dan Tigris m...

Inyiak Talago 15 Okt, 2022

Sejarah Peradaban Lembah Sungai Kuning (Hwang Ho)

Sejarah Peradaban Lembah Sungai Kuning (Hwang Ho)  1. Letak Geografis Peradaban Lembah Sungai Kuning Secara garis besar, letak geografis ...

Inyiak Talago 15 Okt, 2022 2

Jenis-Jenis Manusia Purba

Penjelasan Jenis-Jenis Manusia Purba   Manusia purba memiliki volume otak yang lebih kecil daripada  manusia modern sekarang. Cara berpikirn...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022 2

Sejarah Peradaban Mesir Kuno (Lembah Sungai Nil)

Sejarah Peradaban Mesir Kuno (Lembah Sungai Nil) 1. Letak Geografis Peradaban Mesir Kuno Sungai Nil terbentang dari Pegunungan Kilimanja...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022

Periodesasi Zaman Prasejarah Berdasarkan Arkeologi

Periodesasi Zaman Prasejarah Berdasarkan Arkeologi   Pembabakan prasejarah berdasarkan ilmu arkeologi ini bertujuan untuk mengetahui usia ma...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022 2

Jenis-Jenis Sejarah (Politik, Ekonomi, Kebudayaan, Teknologi, Dunia dan Nasional)

Penjelasan Jenis-Jenis Sejarah  - Majunya ilmu pengetahuan maka berimbas terhadap makin  beraneka ragamnya kajian topik sejarah yang diteli...

Inyiak Talago 14 Okt, 2022