IPS Kelas 9

Komposisi dan Kegiatan Penduduk Asia Tenggara

Komposisi dan Kegiatan Penduduk Asia Tenggara - Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh  banyak suku bangsa. Ikatan kuat masih terpelihara di ant...

Inyiak Talago 23 Jan, 2015

Sumber Daya Alam Kawasan Asia Tenggara (Hutan, Pertanian, Tambang)

Sumber Daya Alam Kawasan Asia Tenggara - Berbagai jenis sumber daya alam terdapat di kawasan Asia Tenggara. Sumber daya itu tersebar di ba...

Inyiak Talago 19 Jan, 2015

Interpretasi Bentuk Kenampakan Alam

Peta merupakan salah satu alat untuk mengenal Pola dan Bentuk Muka Bumi atau bentang alam di permukaan bumi. Pada peta kenampakan alam disa...

Inyiak Talago 19 Mei, 2014

Letak, Bentang Alam dan Iklim Kawasan Asia Tenggara

Letak, Bentang Alam dan Iklim Kawasan Asia Tenggara  - Asia Tenggara merupakan kawasan yang terletak di sebelah tenggara Benua Asia. Luas w...

Inyiak Talago 8 Mei, 2014 2